• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasze Piotrowice"
    KRS 0000293980

Misja:
1. Poprawa warunków życia na wsi.
2. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej.
4. Ochrona dóbr kultury.
5. Propagowanie ochrony środowiska naturalnego.
6. Upowszechnianie kultury, turystyki i sportu.
7. Działanie na rzecz integracji europejskiej.

Prowadzone działania:
Zamierzamy prowadzić działalność na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących, oraz wizerunku naszej miejscowości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.