• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Arka Bydgoszcz
    KRS 0000294020

Fundacja Arka Bydgoszcz jest organizacją pożytku publicznego działającą przeciwko wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i seniorów.
Zastanawiamy się jak wyciągnąć ich z domu, co zrobić żeby chciało im się chcieć. Stąd różne programy aktywizujące jak warsztaty, konkursy, wystawy, nietypowe formy rehabilitacji. W swoich działaniach duży nacisk kładziemy na wsparcie psychologiczne potrzebujących, w tym osób z problemami psychicznymi.
Wspieramy również przez porady prawne jak i spotkania z inspektorami ds. rehabilitacji celem ukierunkowania uczestników na poprawę swojego życia poprzez umiejętne wykorzystanie możliwości jakie daje państwo.
- Co roku organizujemy konkursy literackie, które kończą się wydaniem książki zawierającej wyróżnione prace. Opowiadania , prawdziwe świadectwa osób niepełnosprawnych poruszają problemy środowiska, promują pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, kształtują klimat społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych . W ten sposób powstał cykl wydawniczy „Odkrywamy świat osób niepełnosprawnych” zawierający 12 pozycji dzięki któremu czytelnik ma szansę poznania wielu wspaniałych niepełnosprawnych, których życie może być przykładem godnym do naśladowania.
Na organizowane przez fundacje spotkania integracyjne przyjeżdżają podopieczni z całej Polski aby wspólnie przełamywać swoje słabości, rozwijać się kulturalnie, dzielić się swoimi doświadczeniami, odpocząć od codziennej rutyny. Na różnych warsztatach artystycznych pracują nad swoimi niedoskonałościami - na zajęciach muzycznych rehabilitują mowę a tanecznych i malarskich narządy ruchu.
Naszym podopiecznym pomagamy w rehabilitacji zbierając na ich potrzeby 1% odpisu od podatku.
Nasze projekty realizujemy we współpracy z PFRON, Urzędem Miasta Bydgoszcz, Urzędem Marszałkowskim.
Dla przykładu w 2016 r. razem z UM Bydgoszcz zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję „Opieka wspierająca w medycynie chory na nowotwór”, w której wzięło udział wielu zainteresowanych z całego kraju.
Za projekt „Piękni Niepełnosprawni” otrzymaliśmy prestiżową nagrodę od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Rodzynki z Pozarządówki”. Oprócz tego nasza fundacja wielokrotnie była bardzo pochlebnie wspominana nie tylko w lokalnej prasie, telewizji czy radio.
Pomóż nam pomagać,
Podaruj nam swój 1 % ,daj innym szansę zaistnieć w środowisku, odnaleźć swoje miejsce w życiu, poderwać skrzydła do lotu


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.