• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych
    KRS 0000294062

Stowarzyszenie zrzesza osoby po usunięciu krtani.

Cele:
- Działalność rehabilitacyjna,szkoleniowa i informacyjna.
- Integracja osób po usunięciu krtani i ich rodzin.

Zadania:
- organizowanie kursów rehabilitacji głosu, reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku;
- opieka nad ludźmi chorymi i po operacji krtani, współpraca z rodzinami chorych;
- wydawanie informatorów, poradników i innych materiałów;
- organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych;
- współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, które mają podobne cele i zadania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.