• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Szkół Katolickich im. Karola Wojtyły
    KRS 0000294067

Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie wychowywania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich,
2. Wspieranie kształtowania dojrzałej osobowości uczniów oraz przygotowania ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata,
3. Gromadzenie i przeznaczenie zgromadzonych środków na cele fundacji (stypendia dla zdolnych uczniów Zespołu Szkół Katolickich nr 1 i kandydatów do tych szkół, stypendia naukowe dla uczniów liceum, doraźna pomoc materialna, dofinansowywanie wyjazdów na wymiany i konferencje międzynarodowe uczniom wyżej wymienionego zespołu szkół oraz kosztów konferencji, których nie pokrywa organizator, dofinansowywanie wspólnych wyjazdów formacyjnych), przy czym rozdysponowanie zgromadzonych środków następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Radę Fundacji regulaminu, zgodnie z hierarchią celów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.