• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Blizianka
    KRS 0000294267

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Blizianka, oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Dążymy do integracji naszego społeczeństwa wiejskiego, współpracujemy z organizacjami wiejskimi. Wspieramy działania szkoły, prowadzenie kursów i zajęć na rzecz dzieci i dorosłych, staramy się organizować pomoc i opiekę dla starszych i niepełnosprawnych osób biednych i w trudnej sytuacji. Wspieramy rozwój gospodarczy wsi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.