• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja PozyTYwka
    KRS 0000294402

"Nic, co ludzkie, nie jest nam obce”, dlatego zajmujemy się wszystkim, co dotyka człowieka.

Interesuje nas każdy aspekt jego egzystencji: od dzieciństwa do późnej starości, od lat szkolnych, przez bunt dojrzewania, po dorosłe życie wypełnione pracą. Zgłębiamy stosunki rodzinne oraz złożone relacje międzyludzkie.
Człowiek jest zawsze w centrum naszej uwagi.
Główna działalność Fundacji PozyTYwka obejmuje:

- programy rozwojowe skierowane do indywidualnych osób,
- programy terapeutyczne dla osób w kryzysie,
- programy rozwojowo-integracyjne dla par i rodzin.

Zajmujemy się również wspieraniem Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych - zarówno opiekunów jak i wychowanków.
Naszym celem jest prowadzenie działań na rzecz zachowania zdrowia psychicznego. Istniejemy, by nieść pomoc wtedy, gdy życie nabiera smutnych barw, kiedy sensy się gubią, a radosne chwile zdają się ostatecznie znikać z horyzontu. Istniejemy, by pokazać, że każdy - z Tobą na czele - może być szczęśliwy!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.