• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Talentów
    KRS 0000294586

Celem Fundacji jest:

- promocja młodych zdolnych osób (kultura, sztuka, sport)
- łączenie nauki z biznesem poprzez wprowadzanie studentów na rynek pracy (Program SNRP)
- diagnoza predyspozycji młodych osób, żeby mądrze i świadomie kreowali swoją przyszłość (Program Przyszłość jest w Twoich rękach)

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.