• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rodzina Inspiruje!"
    KRS 0000294625

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych "Langusta" działa w Toruniu od 2007 r. Powstało z inicjatywy kilku młodych małżeństw z małymi dziećmi, które zapragnęły stworzyć w naszym mieście przestrzeń przyjazną rodzinie. Uważamy, że rodziny z małymi dziećmi wymagają wsparcia w trzech obszarach:
- edukacji rodziców,
- wczesnej edukacji dzieci,
- tworzenia społecznej przestrzeni dla rodzin.
Naszym zdaniem, lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego podejmujemy działania prewencyjne, wspierające rozwój zdrowej rodziny.

Ważniejsze cele statutowe:
- Aktywizacja społeczna, kulturalna, zawodowa obywateli, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - kobiet, matek, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, uzależnionych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych.
- Działania na rzecz rozwoju osobistego obywateli, w szczególności kobiet.
- Działania mające na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób i rodzin oraz eliminację patologii życia społecznego i rodzinnego.
- Działania promujące i wspierające rodzinę. Promocja macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa.
- Promowanie i tworzenie miejsc przyjaznym rodzicom i dzieciom w przestrzeni miejskiej.
- Działalność wychowawczo-opiekuńcza na rzecz dzieci i młodzieży.
- Wspieranie edukacji rodzinnej, społecznej, ekologicznej, kulturalnej i zdrowotnej.
- Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
- Promowanie i wspieranie uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.
- Promowanie i wspieranie, organizowanie aktywnych i twórczych form spędzania czasu wolnego.
- Wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.