• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Bank Brzdąca
    KRS 0000294908

Misja
Wspierania leczenia, rehabilitacji i nauki niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, poprzez finansowanie zakupów sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, pomocy pedagogicznych, prac remontowych i budowlanych placówek, w których świadczone są usługi lecznicze, rehabilitacyjne lub edukacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Rehabilitacja i edukacja dzieci niepełnosprawnych z powodu uszkodzenia centralnego układu nerwowego wymaga znacznych nakładów finansowych. Fundacja wspiera działalność placówek specjalistycznych dla dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.