• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wspierajmy Zdrowie"
    KRS 0000295277

Fundacja „Wspierajmy Zdrowie” jest organizacją skupiającą osoby, którym zależy na zdrowiu mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Dbanie o zdrowie wiąże się z szeroko rozumianą profilaktyką i działalnością propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania zdrowia – to cel naszej Fundacji.
Organizowanie i finansowanie zakupu, przekazywanie otrzymanego od darczyńców niezbędnego do ochrony i ratowania zdrowia lub życia sprzętu medycznego, wyposażanie naszej jednostki w nowoczesną aparaturę medyczną to też jeden z profili działalności organizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.