• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Społeczno-Charytatywna "Aktywni w Potrzebie"
    KRS 0000295587

Misja
Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego ludziom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej i życiowej, w szczególności zaś dzieciom niepełnosprawnym i ludziom chorym.

Prowadzone działania
Gromadzenie i dystrybucja darów rzeczowych i żywności dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Organizowanie wypoczynku letniego, wycieczek krajoznawczych dla dzieci biednych oraz loterii w celu pozyskiwania środków pieniężnych. Pozyskiwanie środków na konkretne cele, np. zakup implantów przy operacji. Udzielanie porad prawnych. Współpraca ze szkołami, Ośrodkiem Wychowawczym przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, z Klubem Abstynenta, z alkoholikami trzeźwiejącymi itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.