• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Razem Zdążymy"
    KRS 0000295660

Fundacja została powołana w celach:
1. Niesienia pomocy osobom z Zespołem Ataksja - Teleangiektazja. Działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia jak również działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej tych chorób.
2. Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym związanych z leczeniem ww. chorób
3. Organizacji i promocji wolontariatu
4. Działalności charytatywnej
5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez:
1. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej podopiecznym i ich opiekunom
2. Prowadzenie działań mających na celu popularyzację ich problemów
3. Organizowanie spotkań integracyjnych pomagających osobom i ich opiekunom w przystosowaniu do życia w warunkach ww. chorób
4. Organizowanie oraz finansowanie kolonii i wycieczek dla osób ww.
5. Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz w środowiskach studenckich i harcerskich
6. Organizowanie kwest pieniężnych
7. Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom objętych celami statutowymi fundacji

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.