• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Świdnicki Bank Żywności"
    KRS 0000295663

Misja:
Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie Świdnicki Bank Żywności realizuje swoje cele przez: organizowanie akcji społecznych w postaci zbiórek żywności, bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności dla organizacji, pomoc ofiarom katastrof, klęsk zywiołowych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.