• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Promocji Pedagogiki Waldorfskiej "Antropos"
    KRS 0000295796

Fundacja "Antropos" prowadzi szkołę waldorfską (podstawową) w Warszawie, a w założeniach ma działać i działa na rzecz stworzenia sieci szkół waldorfskich i promocji pedagogiki Rudolfa Steinera.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.