• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Adapa Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
    KRS 0000295925

Naszym celem jest wspomaganie Osób z Autyzmem i innymi zaburzenia rozwoju. Prowadzimy zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych, rewalidacji i rehabilitacji, aktywizujące i organizujące czas wolny. W ramach działalności gospodarczej fundacji, działającej w ramach ekonomii społecznej, tworzymy miejsca pracy dla podopiecznych fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.