• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu "Elektrokardiologia - Ochojec"
    KRS 0000296037

Celem Fundacji "Elektrokardiologia - Ochojec" jest wspieranie największego w Polsce (około 2000 wszczepionych rozruszników serca rocznie) Oddziału Elektrokardiologii GOK w Katowicach - Ochojcu.

Działalność Fundacji polega na pomocy Oddziałowi Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach - Ochojcu i jego pacjentom oraz pomocy Górnośląskiemu Centrum Medycznemu w Katowicach - Ochojcu i jego pacjentom i personelowi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.