• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego
    KRS 0000296261

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Celem działania Chorągwi Podkarpackiej ZHP jest wychowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk województwa podkarpackiego na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Prowadzone działania:
Odznaka Chorągwiana poświęcona bohaterom Chorągwi Oldze i Andrzejowi Małkowskim.
Ogólnopolska Akcja Ekologiczna "Florek".
Zlot Gromad i Drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
Zlot Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
Bieszczadzka Akcja Letnia.
Letnia Akcja Szkoleniowa w Myczkowcach.
"Biesiada Literacka na Berdo" - harcerskie spotkanie z poezją Jerzego Harasymowicza.
Uczestnictwo reprezentacji Chorągwi w Jamboree 2007 w Wielkiej Brytanii, w Jamboree 2011 w Szwecji.
Uczestnictwo reprezentacji Chorągwi w Zlocie ZHP Kielce 2007, Kraków 2010.
Chorągwiany Festiwal Piosenki.
Chorągwiany Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie".
Konferencja Harcmistrzowska Chorągwi Podkarpackiej ZHP.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.