• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Nadzieja Dla Rodzin"
    KRS 0000296292

Naszą misją jest pomoc Rodzinom w Polsce. To hasło przyświeca Fundacji „Nadzieja dla Rodzin” od początku jej działalności, czyli od 2008 roku. Fundacja została założona przez Jarosława Przeperskiego, aby wspierać rodziny wielodzietne, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej.
Problemy z wychowaniem dzieci, zaburzenie relacji między członkami rodziny, kłopoty natury finansowej, czy uzależnienia dotykają wielu rodzin w Polsce, nie tylko wielodzietnych. Podajemy wszystkim pomocną dłoń, aby nawet w gorszych chwilach rodziny nie zapomniały o tym, że mogą kierować własnym życiem.
Wielu sytuacji dałoby się uniknąć, gdyby pomoc i wsparcie zostało udzielone szybko. Staramy się działać u źródła problemu, wspierać Wielodzietnych, by dzięki pracy z całą rodziną, w której tkwi niesamowita siła, likwidować przyczyny złej sytuacji, a dzięki temu - również jej symptomy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.