• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Radość Życia
    KRS 0000296536

Prowadzone działania:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie i ich rodzin w realizacji ich celów życiowych.
2. Popularyzowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w środowisku, którego celem jest likwidacja barier psychologicznych otoczenia,
3. Ułatwianie nawiązywania kontaktów z różnymi grupami społecznymi.
4. Organizowanie obozów rehabilitacyjnych, wycieczek i pielgrzymek, akcji kulturalnych, festynów sportowych służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie szkoleń służących przekazywaniu wiedzy i umiejętności, aby we właściwy sposób współżyć z osobą niepełnosprawną.
6. Wspieranie różnych form aktywności między innymi, kulturalnej i sportowej osób niepełnosprawnych.
Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu życiowych trudności.
8. Pomoc w odnalezieniu im godnego miejsca w kościołach oraz w społeczeństwie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.