• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
    KRS 0000296652

Misja:
Nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczjacymi życie i ich rodzinami; nieodpłatne wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie; nieodpłatne rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą; nieodpłatne wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych; prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

Prowadzone działania:
Usługi z zakresu opieki paliatywnej nad dziećmi i młodzieżą i młodymi dorosłymi. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.