• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Reks"
    KRS 0000297262

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Reks" działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

Nasze działania rozpoczęliśmy pod koniec 2007 roku. Na początku 2008 roku zostaliśmy, jako stowarzyszenie wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. Mamy na celu poprawę warunków bytowych zwierząt z naszego miasta. Prowadzimy także działania, mające na celu uświadomienie społeczności w zakresie praw zwierząt. Staramy się w miarę naszych możliwości przeciwdziałać wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt oraz ograniczać ich bezdomność.

"Reks" to ludzie, wolontariusze którzy pomagają z dobroci serca, szukają domów dla porzuconych zwierzaków, organizują zbiórki karmy, biorą udział w akcjach na rzecz poprawy losu zwierząt.

Chcesz do Nas dołączyć. Masz dobre pomysły i chcesz pomagać. Przełam się. Zadzwoń lub napisz. Zapraszamy wszystkich którym na sercu leży dobro zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.