• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Dzieci z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową i Innymi Wadami Rozwojowymi "SPINA"
    KRS 0000297411

Nasza fundacja powstała z zaangażowania i troski o dzieci z rozszczepem kręgosłupa i innymi wadami rozwojowymi, które mają ogromną szansę na pełną integrację w społeczeństwie. Szansę na radość i osiąganie sukcesów.

Ich start w życiu jest trudniejszy niż zdrowych kolegów i koleżanek. Ich zdrowe funkcjonowanie wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin oraz wielkiego zaangażowania rodziców, którzy zmuszeni są do koordynowania tych inicjatyw. W wielu przypadkach wysiłki te uwieńczone są wspaniałymi rezultatami. Misją i celem naszej Fundacji jest pomoc dzieciom i rodzicom w codziennym życiu.

Jedną z priorytetowych działań naszej Fundacji jest projekt Prespina. Projekt obejmuje min. organizację konferencji i spotkań rodziców i dzieci operowanych prenatalnie, a także utworzenie Centrum Doradztwa Rodzinie. Fundacja organizuje spotkania Aktywnej Spiny, które odbywają się na świeżym powietrzu; latem dzieci mogą korzystać ze sprzętu wodnego, a zimą z nart i sanek. Fundacja planuje także wydawanie książek dla rodziców, pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu ortopedycznego, wprowadzeniu funkcji asystenta ucznia niepełnosprawnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.