• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "To, co wspólne"
    KRS 0000297609

Główne cele działania Stowarzyszenia:
1. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
2. Zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
3. Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.
4. Udzielanie pomocy uczniom słabym i zdolnym.
5. Propagowanie dogoterapii jako terapii z udziałem zwierząt.
6. Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję i popieranie kultury ekologicznej.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie edukacji integracyjnej skierowanej do wszystkich grup społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.