• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny"
    KRS 0000297777

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia:
- Wspieranie i organizowanie pomocy dla Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny" w przygotowywaniu koncertów prezentujących dorobek artystyczny Zespołu w kraju i poza jego granicami
- Rozwijanie i propagowanie różnych form tańca polskiego, w szczególności wśród młodzieży
- Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie różnych form artystycznych związanych z upowszechnianiem tańca polskiego oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami kulturalnymi
- Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami kulturalnymi, a także ze środkami masowego przekazu w propagowaniu swojej działalności
- Rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych, kulturalnych Zespołu
- Wydawanie i publikowanie materiałów reklamowych i informacyjnych o Stowarzyszeniu i Zespole
- Dotarcie i zintegrowanie byłych i obecnych członków Zespołu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.