• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
    KRS 0000298217

Misja
Ochrona i promowanie praw dziecka. Organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną. Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic. Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich zdrowymi rówieśnikami. Propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek rehabilitacyjno - leczniczych. Prowadzenie działalności charytatywnej.

Prowadzone działania
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, kolonii zdrowotnych, turnusów rehabilitacyjnych, obozów zdrowotnych, stałych, wędrownych, kolonii, półkolonii i biwaków. Prowadzenie stałych placówek opiekuńczo - wychowawczych: Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i Terapeutycznych TPD. Dożywianie dzieci w szkołach i placówkach własnych. Organizowanie świątecznych akcji, takich jak "Tysiące uśmiechów pod choinkę". Prowadzenie poradnictwa interwencyjnego i mediacyjnego na temat ochrony praw dzieci w ramach działalności Ośrodka Ochrony Praw Dziecka i Pomocy Rodzinie. Utworzenie kół specjalistycznych dla dzieci chorych o szerokiej formule działania. Realizowanie programu ekologicznego - "Świat, w którym żyję".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.