• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
    KRS 0000298475

NZS tworzą ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata. W naszym stowarzyszeniu spotykają się osoby, które chcą dobrze wykorzystać okres studiów.
Przede wszystkim jednak aktywne tworzenie studenckiej rzeczywistości jest dla nas dobrą zabawą! Nigdy nie siedzimy bezczynnie, lubimy wyzwania i poszukujemy ludzi, którzy będą kontynuować nasze dotychczasowe dzieło.
Poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju NZS UG broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków.

Skupiamy się na odnajdywaniu i inwestowaniu w tych, którzy mają wizję i chęć działania. Uważamy, że inwestycją w samego siebie może być również pomaganie innym. Działanie w interesie dużej grupy, jaką niewątpliwie są studenci przynosi nam wiele satysfakcji i motywuje do dalszego zaangażowania.
Z nowymi działaczami dzielimy się zdobytym doświadczeniem, przekazując wiedzę i odpowiednie narzędzia niezbędne do realizacji naszych celów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.