• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Osób Przewlekle Chorych, Niepłenosprawnych, Nieuleczalnie Chorych i Marginalizowanych Społecznie - Zofia
    KRS 0000298499

Celem Fundacji jest działanie na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, edukacji oraz pomocy społeczno-środowiskowej, wzmocnienia i poprawienia jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych i marginalizowanych społecznie. Fundacja stawia sobie za zadanie złagodzenie trudności, na jakie napotykają osoby zmagające się z deficytami zdrowotnymi, takimi jak przewlekłe choroby, niepełnosprawność fizyczna i umysłowa, brak samodzielności w samoopiece i w samopielęgnacji, stany terminalne, choroby nowotworowe i stany apaliczne.

Organizujemy bezpłatne badania profilaktyczne dla wszystkich chętnych, prowadzimy Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.