• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przedszkole Marzeń"
    KRS 0000298557

Misja
Główne cele Stowarzyszenia to:
Organizowanie spotkań, wycieczek, imprez
Pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktyczno- naukowych i sprzętu oraz na uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego.
Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka.
Uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym miasta.
Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i w organizacji wolnego czasu.
Poznawanie historii i tradycji własnego regionu.itp.

Prowadzone działania
Nasze stowarzyszenie prowadzi działania skierowane głównie do dzieci, polegające na organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez, poznawaniu historii i tradycji regionu, poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.