• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "Przystań"
    KRS 0000298572

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "Przystań" zostało założone z inicjatywy specjalistów (pedagogów, terapeutów) pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Zaczątkiem powstania Stowarzyszenia była realizacja programów profilaktycznych dla niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży doświadczającej przemocy w swych rodzinach.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dotychczas podejmowaliśmy działania mające na celu: pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom borykającym się z problemem przemocy, seniorom z DPS „Leśna Oaza” w Słupsku, wolontariuszom ze szkolnego klubu „Jestem z Tobą” przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym, mieszkańcom Niestkowa i Charnowa oraz osobom pozostających bez pracy.

Stowarzyszenie swą działalność prowadzi przy współpracy z administracją rządową, samorządową, oraz innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, które pragną wspierać lub współdziałać w zakresie wyznaczonych przez Stowarzyszenie statutowych celach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.