• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie
    KRS 0000299087

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie zostało powołane do życia w celu udzielania wsparcia młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły. W związku z tym nasze działania skierowane są na świadczenie daleko idącej pomocy dla jak największej rzeszy uczniów szkoły.

Główne cele to:
- pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób
- wspieranie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i innych dziedzinach
- rozwój wymiany krajowej i zagranicznej uczniów; współpraca na polu nauki, kultury i sportu
- podnoszenie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli
- upowszechnianie i podnoszenie kultury fizycznej uczniów
- promowanie szkoły oraz wartości tworzących jej tradycje w środowisku lokalnym
- upowszechnianie kultury i sztuki oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.