• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team"
    KRS 0000299395

Misja:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, mającej na celu pomoc i rehabilitację osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych.

Prowadzone działania:
Fundacja prowadzi zajęcia dogoterapii w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Szpitalach, Domach Dziecka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.