• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji Językowej "Chcę Zrozumieć"
    KRS 0000300081

Stowarzyszenie "Chcę Zrozumieć" powstało z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych skupionych przy Centrum Medycznym "MEDYK" w Rzeszowie we współpracy ze specjalistami zajmującymi się terapią logopedyczną i psychologiczną. W chwili obecnej stowarzyszenie obejmuje swoją opieką 35 rodzin dzieci ze spektrum autyzmu. Nasi podopieczni wywodzą się z całego województwa podkarpackiego.

Działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się jeszcze przed oficjalnym wpisem do rejestru poprzez systematyczne comiesięczne spotkania grupy wsparcia dla rodziców prowadzone przez psychologa i logopedę. Spotkania te nadal się odbywają w pierwsze wtorki każdego miesiąca i uczestniczy w nich od 10 do 20 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.