• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Sekwoja" Jana Nowaka
    KRS 0000300471

Fundacja SEKWOJA Jana Nowaka jest założona przez osobę niepełnosprawną. Nazywam się Jan Nowak - jestem Prezesem i Fundatorem w/w Fundacji. Jestem od 42 lat całkowicie sparaliżowany, uległem złamaniu kręgosłupa szyjnego. Ja wiem co to jest ból i cierpienie, zmaganie się z samym sobą oraz z otoczeniem. Zakładając swoją Fundację będzie mi łatwiej pomagać takim ludziom jak ja oraz dzieciom. I to robię. Przez kilka lat byłem wiceprezesem zarządu Fundacji Serce na dłoni. Fundacja ma ambitne cele i chcę je realizować. Nie chcę o sobie pisać, wolę aby inni o mnie mówili oraz ci, którym już pomogłem i pomagam.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.