• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Kuźnica
    KRS 0000300613

Prowadzone działania
Wydawanie kwartalnika "Zdanie"; współpraca z pracownikami nauki prowadzącymi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; prowadzenie działalności dokumentacyjnej i informacyjnej świadczonej dla naukowców innych grup społecznych w dziedzinie kultury i nauk społecznych; wspieranie inicjatyw społecznych poprzez edukację oraz organizowanie seminariów, sesji popularno-naukowych, konkursów i imprez publicznych, wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia "Kuźnica".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.