• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Spem Donare
    KRS 0000300810

Prowadzone działania
Świadczenie opieki ludziom chorym poprzez prowadzenie hospicjum stacjonarnego, pomoc i wsparcie duchowe rodzinom chorych.Fundacja prowadzi też działalność w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki, itp.) ich bliskim oraz w zakresie świadczenia pomocy pielgrzymom Sanktuarium w Licheniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.