• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących "TON"
    KRS 0000301265

Celem działania stowarzyszenia jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i wyrównywanie szans osób niedosłyszących w zakresie edukacji i na rynku pracy a także wszechstronny rozwój osób dotkniętych dysfunkcją narządu słuchu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.