• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej
    KRS 0000301363

Prowadzone działania
Myślą przewodnia naszego stowarzyszenia jest inicjowanie wszelkich działań zmierzających do zachowania i ochrony Katedry wrocławskiej i należących do niej dzieł sztuki i kultury będących świadectwem wiary, polskości i tradycji narodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.