• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Inicjatyw Edukacyjnych
    KRS 0000301504

Misja:
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
2. Promowanie dialogu, partnerstwa i współdziałania na rzecz różnorodności i porozumienia międzykulturowego;
3. Pobudzanie lokalnego rozwoju i rynku pracy, szczególnie poprzez przedsiębiorczość, aktywizację zawodową, edukację i wsparcie psychospołeczne;
4. Krzewienie aktywności kulturalnej, rekreacji, kultury fizycznej i sportu.

Prowadzone działania:
Międzynarodowe wymiany młodzieży (goszczenie i wyjazdy za granicę)
Projekt aktywizacji osób dorosłych, pow. 55 r.ż.
Prowadzenie punktu przedszkolnego na wsi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.