• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem"
    KRS 0000301842

Stowarzyszenie "JESTEŚMY RAZEM" działa na terenie Gminy Somonino. Naszym głównym celem jest wspomaganie działalności edukacyjno - wychowawczej Szkoły Podstawowej im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Somoninie.
W ciągu dwuletniej działalności między innymi:
dofinansowaliśmy:
- coroczne wyjazdy na Zlot Szkół im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Częstochowie,
- wyjazdy Zespołu regionalnego "MÒDRÉ ÒCZKA" do Kaliningradu, Warszawy, Malborka i Pruszcza Gdańskiego,
- szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
- Korowód Przyjaźni z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka;
realizowaliśmy zadania publiczne:
- zespół "MÒDRÉ ÒCZKA - Z Pieśnią i Tańcem Przez Świat - powiat kartuski,
- nauka pływania z elementami gimnastyki korekcyjnej - gmina Somonino.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.