• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Hospicyjna im. Św. Judy Tadeusza
    KRS 0000301989

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. św. Judy Tadeusza świadczy wszechstronną całościową opiekę domową nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby nowotworowe.

Opieka sprawowana jest przez posiadających duże doświadczenie zawodowe pielęgniarki i lekarzy.

Opieka ta obejmuje uśmierzenie bólu i innych objawów (leczenie objawowe), łagodzenia cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodzin chorych podczas trwania choroby.

Zarówno lekarze jak i pielęgniarki to osoby posiadające duże doświadczenie w pracy klinicznej, szpitalnej, współpracujące z wybitnym twórcą i założycielem opieki paliatywnej w Polsce św. pamięci Ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem. Przez wieloletnią wykonywaną z niezwykłym oddaniem pracę wykazali się dobrym przygotowaniem do pełnionego powołania i udzielania pomocy w sytuacjach najtrudniejszych. Swoje powołanie w udzielaniu wysokospecjalistycznej pomocy realizują na dwa sposoby: poznanie i rozumienie. Pełne "poznanie" drugiego człowieka nie jest możliwe bez zaufania. Zaufanie jest bowiem tą wartością, dzięki której możliwe staje się nawiązanie więzi, bez której trudno jest dotrzeć do świata bólu, cierpienia i choroby drugiego człowieka.

Najważniejsze dla naszych lekarzy i pielęgniarek to wspólne trwanie i bycie razem w długotrwałej chorobie dając wyraziste przesłanie: Będę z tobą. Nie opuszczę cię. Nie zostaniesz sam. Zawsze ci pomogę.

Prowadzone działania:
Pomoc społeczna, w tym pomoc pacjentom i ich rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.