• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Przewlekle Chorych - Opieka Paliatywna "Care"
    KRS 0000302248

Wspieramy organizacyjnie i rzeczowo osoby oraz jednostki organizacyjne, podejmujące działania w zakresie opieki paliatywnej. Pomagamy rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w związku z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.