• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Lifelong Learning"
    KRS 0000302594

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, polegającej na krzewieniu idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), w rozumieniu odnowionej Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.