• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Nasze Dzieci"
    KRS 0000302686

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków włączania niepełnosprawnych w tok normalnego życia, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury i form życia społecznego, z zapewnieniem im - w razie potrzeby - odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci oraz ich rodzin, skierowana jest głównie na rzecz mieszkańców Gminy Ryglice.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.