• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Razem - Fundacja Onkologii Lubelskiej
    KRS 0000303017

Do najważniejszych zadań statutowych Fundacji należą:
- Przygotowanie i prowadzenie akcji mających na celu walkę z chorobami nowotworowymi
- Wspieranie działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
- Udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom
- Świadczenie pomocy na rzecz pracowników COZL
- Prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej, szkoleniowej i dydaktycznej
- Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz zagranicznymi

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi szeroką działalność mającą na celu walkę z chorobami nowotworowymi, wspiera osoby dotknięte chorobami nowotworowymi oraz ich Rodziny. Fundacja wspiera swoją działalnością Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.