• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem z Nami"
    KRS 0000303255

Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin, w szczególności sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i oświatowych. Wyrównanie startu życiowego dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Organizowanie obozów, kolonii dla dzieci. Pomoc socjalna dla dzieci i ich rodzin. Działalność integracyjna poszerzająca kontakty osób niepełnosprawnych i zdrowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.