• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oświatowe Pożytku Publicznego "Ludzie Wielkich Serc Dzieciom"
    KRS 0000303706

Prowadzone działania
Naszym celem jest wspieranie statutowej działalności Przedszkola nr. 1 w Głubczycach, propagowanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i kulturalnego dzieci. Popularyzowanie dziedzictwa oraz kreowanie pozytywnego wizerunku kulturowego i historycznego regionu i kraju. Promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty, edukacji dzieci, kształtowaniu pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.