• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Azyl"
    KRS 0000303812

Dlaczego warto przekazać 1% właśnie nam?
Ponieważ pomagamy zwierzętom od kilkunastu lat – na długo przed powstaniem fundacji. Nie utrzymujemy drogiego biura, nie kupujemy drogich samochodów. Ponad 90% otrzymanych środków przeznaczamy na bezpośrednią pomoc zwierzętom bezdomnym i tym, których właściciele znaleźli się w trudnej sytuacji. Nie wydajemy pieniędzy na drogie hoteliki dla naszych podopiecznych, ponieważ zwierzętami opiekujemy się sami, dając im nie tylko schronienie i opiekę, ale też naszą całą uwagę i miłość. Ratujemy, leczymy a później dajemy szansę na nowy dom, który wybieramy niezwykle starannie, aby raz skrzywdzone zwierzę nigdy więcej nie spotkał podobny los.
Mimo, iż jesteśmy jedną z najbiedniejszych łódzkich organizacji mamy pod opieką najwięcej zwierząt (ponad 100) i dla największej liczby zwierząt znaleźliśmy nowe domy (ponad 800).
Każdego dnia reagujemy na zgłoszenia dotyczące zwierząt w potrzebie i nigdy nie odmawiamy pomocy. Bo dla nas pomoc, to nie akcje na portalach społecznościowych i artykuły w gazetach. Dla nas pomoc zwierzętom, to nasze życie. Ratujemy nie tylko te zwierzęta, które szybko znajdą nowe domy ale i psie i kocie staruszki, o których wiemy, że zostaną u nas na zawsze. Które będziemy leczyć i ratować do końca a później pozwolimy im odejść w spokoju, w naszej obecności.
Pomagamy też tym zwierzętom, którym nie chce lub nie potrafi pomóc nikt inny: zwierzętom dzikim, które znalazły się w mieście, z którego nie potrafią się wydostać, rannym sarnom leżącym na poboczach dróg a także ptakom.
Najważniejszą jednak częścią naszej działalności jest ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych. Sama bowiem opieka nad bezdomnymi zwierzętami a więc leczenie skutków nie zmieni sytuacji zwierząt w naszym kraju. Tylko zapobieganie przyczynom, a więc przeprowadzanie możliwie największej ilości zabiegów sterylizacji i kastracji, spowoduje ograniczenie liczby zwierząt bezdomnych, głodnych, dręczonych.
Wiele działań podejmujemy we własnym zakresie, nie angażując w to środków finansowych. Jednak na leczenie zwierząt, czy sterylizacje potrzebne są środki finansowe. Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Bez niej, mimo podejmowanych wysiłków, niewiele zdziałamy.
Nie zmarnujcie Państwo swoich pieniędzy, przekazując je tym organizacjom, których aktywność widziana jest jedynie w okresie zbierania 1%.
To ilu zwierzakom będziemy mogli pomóc zależy w głównej mierze od Państwa!
O naszą działalność możecie Państwo zapytać współpracujące z nami lecznice:
- „Sfora”, ul. Stefana 3a, Łódź
- Lecznica dr. Wardęszkiewicza, ul. Woronicz 1/3, Łódź
- „Sfora”, ul. Przybyszewskiego 12, Łódź
- Centrum Dr. Seidla, ul. Pojezierska 93 (Tesco), Łódź.

Misja:
Ograniczenie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie niehumanitarnemu ich traktowaniu.

Działania:
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, szczególnie tymi najbardziej pokrzywdzonymi: starymi, kalekimi.
Do naszej fundacji trafiło już wiele zwierząt niepełnosprawnych np. po amputacji łapy, sparaliżowanych po wypadkach. Wszystkie one mają u nas godne życie do końca swoich dni, jeśli nie uda się im znaleźć domu adopcyjnego.Są leczone, szczepione, sterylizowane. Ale też przede wszystkim kochane.
Ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje.
Wszystkie zwierzęta, które trafiają do naszej fundacji są kastrowane i sterylizowane. Sterylizujemy również zwierzęta spoza fundacji. Jest to, obok opieki nad zwierzętami, nasze priorytetowe działanie, jako najważniejsza metoda zapobiegania bezdomności zwierząt.
Działanie na rzecz praw zwierząt
Prowadzimy szereg działań mających na celu obronę praw zwierząt: kontrolujemy schroniska, nielegalne targowiska, przeprowadzamy interwencje. Staramy się egzekwować obowiązek opieki nad zwierzętami bezdomnymi od władz miast i gmin. Doraźnie ratujemy również zwierzęta bezdomne lub takie, którym dzieje się krzywda.
Promocja wegetarianizmu i weganizmu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.