• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku
    KRS 0000303867

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz niesienia pomocy rodzinie wielodzietnej będącej w potrzebie oraz rozwój kulturalny, społeczny, integracyjny rodziny. Pomagamy głównie dzieciom, młodzieży rodzin biednych wielodzietnych, często pozbawionych pracy, bez środków do życia.
Dla dzieci organizujemy: bale maskowe z okazji dnia dziecka, wieczory mikołajkowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu (plac zabaw - mini ogródek jordanowski przez nasz krąg zorganizowany i prowadzony). Paczki ze słodyczami, zabawkami itp.
Dla rodzin organizujemy spotkania integracyjno-pokoleniowe jak np. "wieczór andrzejkowy", "biesiada pieczonego ziemniaka".
Realizacja zadania: "prawidłowe funkcjonowanie rodziny w gminie Zarszyn, spotkania opłatkowe."
W ekstremalnych warunkach i zdarzeń losowych pomagamy pogorzelcom, powodzianom, chorym dzieciom.
Materialnie pomagamy także osobom w wieku podeszłym i niepełnosprawnym w miarę posiadanych środków.
Przygotowujemy się do remontu budynku, który otrzymaliśmy w spadku. Dom wymaga kapitalnego remontu i adaptacji.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego od 2009 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.