• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wincentów i Okolice
    KRS 0000303884

Organizacja prowadzi ogólnodostępne przedszkole, w którym swoje szczególne miejsce zajmują dzieci z niepełnosprawnościami (autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim). Działalność statutowa Stowarzyszenia skupia się na wyrównywaniu różnic edukacyjnych naszych podopiecznych, organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych i prospołecznych. Pieniądze pozyskiwane od podatników pozwalają nam zwiększyć ilość zajęć terapeutycznych dla naszych podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.