• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Wadą Słuchu "W Świecie Dźwięków"
    KRS 0000303969

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodziców i opiekunów, a także wspomaga działania terapeutów, nauczycieli i innych osób zajmujących się terapią osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.